Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand

Realisatiegericht werken via Werven

De Noordrand is van Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Brussel is de meest metropolitane stad van het land, en de verstedelijkte kernen van Strombeek-Bever, Vilvoorde, Machelen en Zaventem vormen het deel van het Vlaams grondgebied dat er ruimtelijk bij aansluit.  Er staat een kluwen aan projecten op stapel en er zijn veel actoren actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Afstemming is vaak moeilijk.

Departement Omgeving (Vlaamse overheid), perspective.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), provincie Vlaams-Brabant en OVAM hebben de handen in elkaar geslagen voor het uitwerken van een territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) voor dit gebied. Via concrete 'werven' wordt een onderbouwde visie op het gebied op het terrein gestimuleerd.

Werf Ex-Navo
Transit oriented development
Werf Europese Boulevard
Werf Buda +
Werf Groene Link
Leuvensesteenweg
Actieprogramma cover

Het geactualiseerde actieprogramma werd goedgekeurd door de stuurgroep eind 2017.  Hier vindt u de link naar de volledige versie in .pdf formaat.

pdf bestandActieprogramma T.OP Noordrand (versie maart 2018) (4.44 MB)