Werf Transit Oriented Development

Transit oriented developmentIn het toekomstig ruimtelijk ontwikkelingsbeleid van zowel het Vlaams (BRV), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GPDO) als van de provincie Vlaams-Brabant (Visienota ruimtelijke ordening) wordt er sterk ingezet op de ontwikkeling en de verdichting van de directe omgeving van hoogwaardige openbaar vervoersknooppunten. In dergelijke strategische knooppuntlocaties moet een samenhangende en evenwichtige ontwikkeling van woongelegenheid, werkplekken, voorzieningen en publieke ruimte gerealiseerd wor-den.

Wat hierbij belangrijk is, is dat deze strategische knooppuntlocaties ontwikkeld worden als compacte, beloopbare, voetgangersgerichte en gemengde omgevingen en dat dit gebeurt volgens de principes van Transit Oriented Development (TOD).

Zo worden aangename, levendige, leefbare, leesbare en duurzame omgevingen gecreëerd voor zowel de bewoners als gebruikers van deze ruimten.

In de Noordrand kunnen we een aantal (toekomstige) hoogwaardige openbaarvervoersknooppunten detecteren waar momenteel een grote dynamiek aanwezig is. Een dergelijke plek kan als multimodaal knooppunt, dat stevig ingebed is in een gelaagd mobiliteitssysteem ontwikkeld worden. Hier is plaats voor nieuwe ontwikkelingen en dit binnen een gemengd programma van wonen, werken, handel, voorzieningen en recreatie.

Mogelijke strategische knooppuntlocaties, die ontwikkeld kunnen worden via de principes van TOD zijn:

  • de halte Kerklaan
  • het station Vilvoorde
  • de internationale luchthaven Zaventem
  • Haren + Haren-Zuid
  • Bordet
  • Transferium Esplanade
  • mogelijke haltes van Brabantnet en Regionet Leuven

 

Momenteel wordt op de halte Kerklaan en het knooppunt Bordet gewerkt als voorbeeldprojecten. In een latere fase kunnen ook andere knooppuntlocaties binnen deze werf opgenomen en verder ontwikkeld worden.