Werf Leuvensesteenweg

De Leuvensesteenweg en de E40 vormen samen een grootstedelijke corridor die vandaag sterk autogericht is. Beide infrastructuren lopen parallel en staan in nauwe wisselwerking met elkaar. In deze omgeving bevinden zich veel kantoren, baanwinkels en bedrijvenzones. Een duidelijke gewestgrensoverschrijdende visie op de bebouwde en open ruimtestructuur ontbreekt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest startte een project op aan de Reyerslaan i.s.m. VRT, RTBF en de gemeente Schaarbeek, dat de bestaande dynamiek rond de verschillende media-activiteiten in de zone verder uitbouwt tot een hoogstaand mediapark.brussels. Verschillende grote inrichtingsprojecten, waaronder acht hectare boomrijke openbare ruimte, creëren een multiculturele, toegankelijke en bruisende stadswijk waar de media en de creatieve industrie kunnen floreren. Aansluitend stelt het masterplan E40 de transformatie van de autosnelweg in een ‘stedelijke boulevard’ voorop met een vermindering van het aantal rijstroken ten voordele van een lineaire publieke ruimte voor fietsers en voetgangers, een ov-verbinding in eigen bedding wordt onderzocht.

De gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant zetten, met steun van het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), in op de optimalisatie van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid. Deze herwaardering gaat hand in hand met de opstart van het Landinrichtingsproject Noskoem door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gericht op de open ruimte rondom de bedrijvenzone.

Met het strategisch project Regionet willen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven en Interleuven de inplanting van nieuwe woningen, werklocaties en voorzieningen beter afstemmen op het openbaar vervoer- en fietsnetwerk. Het strategisch project ‘Regionet Leuven’ heeft tot doel een modal shift in de vervoersregio te bewerkstelligen door tegelijk de kwaliteit en de performantie van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk te versterken. De corridor Leuven-Zaventem-Brussel omvat de activiteitenzones UZ Gasthuisberg, luchthaven Zaventem en de dynamische bedrijvenclusters Zaventem, Diegem en Reyers). Het vervoerpotentieel is er zo groot dat naast de bestaande GEN-spoorlijn 36 een bijkomende regionale hoogwaardige openbaar vervoersverbinding onderzocht wordt. De regionale bereikbaarheid van de luchthaven en Reyers vormen hierin bijzondere uitdagingen.

T.OP Noordrand wil met de werf Leuvensesteenweg – E40 inzetten op de onderlinge afstemming van al deze initiatieven.