Projectorganisatie
Intergewestelijk forum Ruimtelijke Ordening als kader

De vier partners van T.OP Noordrand (Departement Omgeving Vlaanderen, Perspective.Brussels, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM) hebben in samenwerking met de ministers bevoegd voor ruimtelijk ordening, de verschillende besturen, particulieren en belanghebbenden in 2016 een eerste actieprogramma uitgewerkt.
In de loop van 2017 werd met de stuurgroep en de betrokken steden en gemeenten gewerkt aan de actualisatie van het programma.

Het intensief proces van kennisdeling en kennisopbouw plaatst zich binnen het intergewestelijk forum voor Ruimtelijke Ordening, waar de drie Belgische gewesten deel van uitmaken.

Organisatiestructuur

Het dagelijks bestuur staat in voor de inhoudelijke en administratieve voorbereiding en opvolging van het proces. Tot het dagelijks bestuur horen Departement Omgeving, perspective.brussels, de Provincie Vlaams-Brabant en OVAM. Het dagelijks bestuur breidt de kennis over de Noordrand verder uit, zorgt voor de jaarlijkse actualisatie van het programma en gaat na of er bijkomende werven opgestart kunnen worden. Zodra het duidelijk is dat er een draagvlak is voor een nieuwe werf, wordt dit voorgelegd aan de stuurgroep.

De stuurgroep staat in voor de sturing van het proces. De stuurgroep wordt samen gesteld uit een vertegenwoordiging van de ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, de gewestelijke administraties aan Vlaamse en Brusselse zijde voor beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken, Leefmilieu, Economie, en Wonen, Team Vlaams Bouwmeester, Brussels Bouwmeester, OVAM, provincie Vlaams-Brabant, vzw De Rand, Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, NMBS en de Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening van de provincie Vlaams-Brabant. De stuurgroep wordt voorgezeten door de Secretaris-Generaal Departement Omgeving en Directeur-Generaal van perspective.brussels.

De werven kennen elk een eigen voortgang en beslissingsstructuur. De opvolging gebeurt door een technische werkgroep die specifiek wordt samengesteld voor elke werf. Elke technische werkgroep bestaat uit de vier partners van T.OP Noordrand, de betrokken gemeentebesturen en belanghebbenden. De technische werkgroepen rapporteren voor elke werf via het dagelijks bestuur aan de stuurgroep. Wanneer zij op kwesties stoten die een doorgedreven intergewestelijk overleg behoeven, leggen
zij dit voor aan de stuurgroep.

De terugkoppeling naar steden en gemeenten wordt georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant en Perspective.Brussels, in samenwerking met de andere partners. Voor het huidig actieprogramma werd tijdens de voorbereiding het standpunt gevraagd aan de colleges van de stad Vilvoorde, stad Brussel en de gemeenten Machelen, Schaarbeek, Zaventem, Evere, Grimbergen, Sint-Lambrechts-Woluwe, Wemmel, Meise, Kraainem en Steenokkerzeel

Om de opvolging van het territoriaal ontwikkelingsprogramma mogelijk te maken zetten de partners een monitoring systeem op, waarbij de bijdrage van de verschillende werven aan de doelen van T.OP Noordrand zichtbaar en meetbaar wordt.