Doelen

T.OP Noordrand wil

overleg en samenwerking tussen de belanghebbenden stimuleren, met bijzondere aandacht voor intergewestelijke afstemming en visievorming, waarbij ieder verantwoordelijk blijft voor de eigen bevoegdheden

in deze samenwerking moet gelijktijdig aandacht zijn voor het versterken van het open-ruimtenetwerk, het opvangen van de demografische groei, en het stimuleren van de economische groei. Hiervoor zetten we maximaal in op hergebruik van reeds benutte ruimte en van onderbenutte ruimte terwijl open ruimte prioritair gevrijwaard blijft.

zodat partners en belanghebbenden kunnen overgaan tot de effectieve realisatie van ruimtelijke initiatieven in het gebied die

  • elkaar versterken,
  • de ecologische voetafdruk van het gebied verkleinen,
  • het ruimtelijk functioneren verbeteren,
  • het (stedelijk) metabolisme effectiever en efficiënter maken,
  • bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsrisico’s en creëren van een betere leefomgeving, en dit met een maximaal ambitieniveau .

met respect voor het specifiek ruimtelijk functioneren van verschillende gebieden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand