Heizel

3De bouw van de aartshertogelijke residentie ‘Schoonenberg” in 1782 is de basis van het huidige koninklijk domein van Laken. De tuin, in 1785 aangelegd naar plannen van Lancelot Capability Brown, werd onder Leopold II verder uitgebreid naar het noorden. De Koninklijke residentie en het ontwerp uit begin 20e eeuw voor de aanleg van een parklaan tussen het kasteel van Laken en het kasteel van Boechout (huidige Nationale Plantentuin) zijn nog steeds bepalend voor het hele gebied. Ten noorden van het Koninklijk Domein werd in 1930 het ‘eeuw-feeststadion’ in gebruik genomen. In 1935 werd een eerste wereldtentoonstel-ling gehouden in de Heizelpaleizen. In 1958 werd de Heizelvlakte en het ten-toonstellingspark uit 1935 opnieuw gebruikt voor de befaamde Expo ’58. Voor deze wereldtentoonstelling werd moderne autoinfrastructuur aangelegd, met het oudste deel van de Ring R0 en de A12. Tot op heden blijven het Koninklijk Domein en het tentoonstellingspark voor grootschalige evenementen het gebied domineren. Met de plannen voor Neo zal een belangrijk deel van het gebied rond het Koning Boudewijn stadion en de Houba-De Strooper laan omgevormd wor-den tot een volwaardig stadsdeel. Het stadion zou dan verplaatst worden naar Grimbergen, op de terreinen van de ‘parking C’. Daarnaast komen langs de Ro-meinsesteenweg ook de haltes van de sneltram naar Willebroek en de ring- tram VUB-Jette – Vilvoorde – Luchthaven met een aansluiting op het MIVB-net. De concrete inrichting en afstemming van de verschillende projecten zullen bepalen in hoeverre het evenementenplateau Heizel de gewenste internationale uitstra-ling kan waarmaken.

De degelijke stedenbouwkundige aanleg om de internationale roeping waar te maken is de belangrijkste uitdaging in dit gebied. T.OP Noordrand kan hier een meerwaarde bieden door het onderling afstemmen van de verschillende projec-ten. Een goede afstemming tussen de lopende acties op (inter)gewestelijk en lokaal niveau is noodzakelijk om te komen tot een gedragen beslissing over de toekomstige grote infrastructuur zoals het Eurostadion en de ontsluiting ervan. Dit vormt een voorwaarde voor het opstarten van concrete werven.

De degelijke stedenbouwkundige aanleg om de internationale roeping waar te maken is de belangrijkste uitdaging in dit gebied. T.OP Noordrand kan hier een meerwaarde bieden door het onderling afstemmen van de verschillende projecten. Een goede afstemming tussen de lopende acties op (inter)gewestelijk en lokaal niveau is noodzakelijk om te komen tot een gedragen beslissing over de toekomstige grote infrastructuur zoals het Eurostadion en de ontsluiting ervan. Dit vormt een voorwaarde voor het opstarten van concrete werven.