De Europese Boulevard

Le boulevard Européen1De Europese Boulevard is het gebied tussen de Haachtsesteenweg en de Leuvensesteenweg, rond de Leopold III-laan en de A201 tussen de Generaal Wahislaan, de luchthaven en de Groene Vallei ten oosten van Nossegem. De periode waarin het gebied ontwikkeld werd, valt samen met het hoogtepunt van de lage dichtheid en autogerichte stedenbouw.

In het begin van deze eeuw werden in de omgeving van de luchthaven omvangrijke monofunctionele kantoorzones (Keiberg, Bessenveld, Da Vinci) gepland en ontwikkeld. Momenteel kampen deze zones met grote leegstand en onderbenutting. Het groene gordelbeleid vormde in dezelfde periode een tegenbeweging om de laatste open ruimtes (zoals het Woluweveld) te vrijwaren.

Het Brussels gewest plant nieuwe stadswijken: op een deel van de huidige spoorlijnen aan Josaphat voorziet men een ontwikkeling met o.a. 1800 nieuwe woningen, een groene ruimte en kantoren; de voormalige NAVO-site zou goed moeten zijn voor een gemengde ontwikkeling met o.a. 3.000 tot 4.000 nieuwe inwoners.

De nabijheid van de luchthaven, internationale instellingen zoals NAVO en de aanwezigheid van open ruimte maken het gebied aantrekkelijk voor expats en mensen met een tijdelijke functie bij een internationaal bedrijf. Sociaal is het een zeer divers gebied, zeer Europees met veel hoogopgeleiden. De goede internationale bereikbaarheid heeft ook een negatieve kant in de sterke geluids-belasting en luchtverontreiniging, zowel van vliegtuigverkeer als van spoor- en wegverkeer.

Het gebied kan zijn internationale roeping waar maken door zich te profileren als een samenhangende Europese Boulevard tussen de middenring en de Lucht-haven. De verbeterde ontsluiting met openbaar vervoer en de fiets vormen het kader voor toekomstige stedelijke ontwikkeling, die rekening zal houden met het vliegtuiglawaai. Daarbij zijn ook de dwarsverbindingen belangrijk om de histori-sche dorpskernen van Zaventem, Diegem, Sint-Stevens-Woluwe, Haren en Evere met deze dynamische as te verbinden. Het aanbieden van de nodige stedelijke voorzieningen en het behoud, versterken en verbinden van de open ruimten in het gebied van Josaphat tot Nossegemdelle en de groene Vallei zijn eveneens een prioriteiten.

De suburbane en autogerichte ontwikkelingen kennen door de toenemende congestie op de wegen een slechte bereikbaarheid die pas zeer recent wordt aangevuld door een verbeterde openbaar vervoerontsluiting met de aanleg van tram 62 op de Leopold III-laan, de treinverbinding Luchthaven-Europese Wijk en de plannen van het Brabantnet. De voorziene verlenging van de metro van het Brusselse Noordstation tot Bordet maakt dat Bordet kan uitgroeien tot stedelijk verdichtte multimodale pool. De fietssnelwegen die gepland worden, zullen ook een structurele verbetering brengen in de bereikbaarheid.

De HST-route Leuven-Brussel is grotendeels gerealiseerd in Vlaams-Brabant. De realisatie van de fietsbrug over de Ring0 en de aantakking naar de luchthaven is in voorbereiding, samen met de fietssnelweg langs de A201.

Naast het Josaphatpark en de parkachtig aangelegde begraafplaats van Brussel zijn Evere Sport, het Josaphat-goederenstation, Woluweveld, de parken in Zaventem en het landbouwgebied tussen Zaventem en Nossegem de belangrijkste open ruimtes in het gebied. Deze open ruimtes staan echter geïsoleerd, en hebben (ondanks hun onderlinge nabijheid) geen of zeer zwakke verbindingen.

De grote uitdagingen van de Europese Boulevard zijn:

  • herontwikkeling van leegstaande en onderbenutte gebieden (Keiberg, ExNavo-Defensie, Bordet) gekoppeld aan de verbete-ring van het meerlagig mobiliteitsnetwerk
  • aan elkaar rijgen en versterken van de open ruimten zodat het gevarieerd landschap op de mentale kaart komt en actief gebruikt wordt
  • beter benutten van de sterke internationale aanwezigheid; de Europese Boulevard als toegang tot Brussel, Vlaanderen en België: ‘rol de rode loper uit voor de welkome gasten’

De grote uitdagingen van de Europese Boulevard zijn:

  • herontwikkeling van leegstaande en onderbenutte gebieden (Keiberg, ExNavo-Defensie, Bordet) gekoppeld aan de verbete-ring van het meerlagig mobiliteitsnetwerk
  • aan elkaar rijgen en versterken van de open ruimten zodat het gevarieerd landschap op de mentale kaart komt en actief gebruikt wordt
  • beter benutten van de sterke internationale aanwezigheid; de Europese Boulevard als toegang tot Brussel, Vlaanderen en België: ‘rol de rode loper uit voor de welkome gasten’